Xu hướng tóc Thu Đông 2018 khiến nàng điên đảo

Xu hướng tóc Thu Đông 2018 khiến nàng điên đảo Tóc Lob Nghe thì rất lạ tai, nhưng Lob chỉ đơn giản là viết tắt của Long Bob – Tóc bob dài. Khác biệt lớn nhất giữa tóc lob và tóc bob là chiều dài. Cụ thể, tóc lob thường dài từ ngang vai đổ xuống.[…]