1. Bảng chọn size pijama:

2. Bảng chọn size váy ngủ:

3. Bảng chọn size áo ngực:

bảng size đồ lót vingo